http://niazshop.ir/news/view/id/3838

علت مرگ هادی نوروزی
علت مرگ هادی نوروزی
تاريخ انتشار خبر : پنجشنبه 09 مهر 1394

علت فوت هادی نوروزی را ایست قلبی اعلام کرده اندفشارهای ناشی از مسابقات و ناراحتی هادی نوروزی از نتیجه نگرفتن پرسپولیس به عنوان کاپیتان بار روحی روانی زیادی را متوجه این بازیکن ساخته بود. تا جاییکه این فشارها باعث بروز ایست قلبی این بازیکن شد

منصور ابراهیم زاده درباره علت اصلی مرگ هادی نوروزی می گوید

به گزارش "ورزش سه"، ابراهیم زاده گفت : واقعا تاسف بار است درگذشت کاپیتانى جوان ومتعصب کسى که به نظر من با تمام وجودش در اختیار تیمش بود.
او ادامه داد: نکته اى که باید بدانند خیلى از کسانى که فوتبالیستها و قراردادهاى آنها را زیر سئوال مى برند بدانند آنها که به صورت صحیح وسالم وبا تمام وجود کار و تلاش مى کنند این مسائل هم بدلیل فشارهاى جسمى و روحى برایشان اتفاق مى افتد. و این علت درگذشت هادی نوروزی است


چاپ